Licenser

Fonten Metropolis är licensierad under The Unlicense.

Användning ska ske i enlighet med licensen som återfinns på:

https://unlicense.org/