GDPR och personuppgifter

Vilka register har Studora?

Studora.se drivs av Studentlitteratur AB, som är personuppgiftsansvarigt. Studentlitteratur har register över kunder och användare som har registrerat sig bland annat hos Studora. Med ”användare” menar vi exempelvis personer med användarkonto eller registrerade användare av e-böcker eller kurser. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Studentlitteratur använder uppgifterna:

  • för att kunna fullgöra våra avtal gentemot kund, det vill säga för fakturering, information och leverans av beställda produkter

  • för att rensa dubbletter samt uppdatera och komplettera adressuppgifter (då kan vi även samköra dessa uppgifter med andra uppgifter i våra register)

  • som underlag för statistik och utveckling av produkter och rutiner

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter sparas under den tid vi har en pågående kund- eller användarrelation och 48 månader därefter. Om Studentlitteratur enligt lag, främst bokföringslagen, är skyldigt att spara uppgifterna under längre tid än vad som anges ovan så gäller det. Om vi har behandlat uppgiften med stöd av samtycke och det samtycket återkallas så upphör behandlingen vid återkallandet.

Vi sparar ingen kortinformation vid kortköp utan denna hanteras av betaltjänsten Klarna. Vi använder oss av säker e-handel. Kontroll av säker e-handel ingår som standard för alla kortbetalningar med Klarnas E-handelstjänst.

Ditt Studorakonto förblir aktivt så länge du använder det men raderas efter 48 månaders inaktivitet.

Personuppgifterna kommer att sparas så länge kontot är aktivt och 48 månader därefter.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där Studentlitteratur måste lämna ut dem på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Radera konto

För att radera/ta bort ditt konto kontaktar du Kundservice på 046-31 21 00 eller via info@studora.se.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Studentlitteratur erbjuder personuppgiftsbiträdesavtal åt organisationer, såsom skolor, kommuner och förvaltningar, för vars räkning Studora behandlar personuppgiftuppgifter, exempelvis i samband med skolors användning av våra digitala läromedel.

Samtycke till marknadsföring

Kontakta vår kundtjänst på 046-31 20 00 eller info@studora.se. Kunder har även möjlighet att framföra klagomål till Datainspektionen.

Dataskyddsombud och kontakt

Studoras dataskyddsombud är:

Jerker Fransson, jurist

Telefon: 046-31 22 21