Så handlar du på Studora – villkor

Om Studora

Studora är en tjänst som tillhandahålls av Studentlitteratur AB, organisationsnummer 556335-6137, Box 141, 221 00 Lund, tel 046-31 21 00

Studora erbjuder tillgång till e-böcker och därmed sammanhängande material i utvalda universitets- och högskoleämnen (nedan Produkterna). Tillgången är begränsad i tiden och uppgår till 180 dagar. Studora är en streaminglösning. E-bok och övrigt material i Studora går inte att ladda ned eller spara på datorn.

Innehåll i Studora

Digital produkt

En Digital produkt kan antingen vara bokens innehåll i helt digital form (e-bok), del eller delar av bokens innehåll i digital form eller kompletterande digitalt material till en e-bok, exempelvis olika verktyg och övningar. Tillgång till Digitala produkter kräver uppkoppling till Internet. Den Digitala produkten aktiveras vid köp och därefter har du tillgång till den Digitala produkten under hela tillgångstiden.

E-bok

Med E-bok avses titlar som återges i Studora och kräver uppkoppling till internet (ej nedladdningsbara e-böcker). E-boken aktiveras vid köp och därefter har du tillgång till e-boken under hela tillgångstiden.

Kurs

Med Kurs menar vi kollektioner av e-böcker (se ovan) som tillsammans med annat material utgör en helhet. Kurser och i dem ingående material kräver uppkoppling till internet och är ej nedladdningsbara. Kurser aktiveras vid köp och därefter har du tillgång till kursen under hela tillgångstiden.

Eget material

Som kund har du möjlighet att själv skapa material, såsom anteckningar och flashcards.

Att handla på Studora

Studorakonto

Du behöver ett Studorakonto för att kunna handla. Detta är gratis och du skapar det genom att ange användarnamn och välja ett lösenord. Tillgång till produkterna kan endast köpas när du är inloggad på studora.se. Ditt Studorakonto förblir aktivt så länge du använder det men raderas efter 48 månaders inaktivitet. Dina anteckningar och flashcards samt ev. annat av dig skapat material sparas så länge ditt konto är aktivt.

Att genomföra köp

När du är inloggad på ditt Studorakonto så väljer du den produkt som du vill köpa tillgång till samt tidsperiod genom att klicka ”Köp”. Därefter ombeds du bekräfta köpet av tillgång. För att slutföra köpet klickar du på länken ”Till betalning”. Du betalar via Klarna checkout (se Klarnas villkor).

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

För mer information om köp med Klarna se Klarnas FAQ.

Du kan endast köpa tillgång till en produkt i taget, men det finns ingen begränsning för hur många produkter du kan köpa tillgång till.

Köpet förnyas inte per automatik efter tillgångstidens utgång och behöver således inte sägas upp. Du har givetvis möjlighet att köpa ny tillgång om du så önskar.

Priser

Priser på våra produkter anges i svenska kronor och avser tillgång till vald produkt under 180 dagar från köp. Priserna visas inklusive moms. Momsen är 6 % för alla e-böcker och kurser och 25 % på övrigt digitalt material. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar utan föravisering.

Du betalar däremot själv avgifter för din uppkoppling mot Internet och din trafik på Internet.

Mottagningsbekräftelse och tillgång

När vi tagit emot din beställning får du en mottagningsbekräftelse via e-post. Samtidigt får du tillgång till vald produkt. Vid eventuella problem kontakta på info@studora.se eller på 046-31 21 00

Ångerrätt och reklamationer

Ingen ångerrätt

Ångerrätten omfattar inte produkter i Studora.

Reklamation

Vi återbetalar givetvis produkt som avviker från lämnad artikelinformation. Kontakta oss på kundservice snarast, dock senast 14 dagar från det att du erhållit tillgång till produkten.

info@studora.se eller på 046-31 21 00

Återbetalning vid reklamationer hanteras av Klarna, se Klarnas villkor.

Förbud mot vidarespridning

Studora och dess innehåll är skyddat av upphovsrätt samt katalogskydd. Du åtar dig att inte sprida innehållet i Studora till någon annan, såsom kollegor eller studiekamrater.

Brott mot denna bestämmelse kommer att betraktas som intrång i upphovsrättslagens mening och beivras i den utsträckning som lagen medger.

Eget material är ditt och åtkomligt för dig så länge Studorakontot är aktivt.

Störningar och underhåll

Driftstörningar och avbrott för underhåll kan förekomma i Studora.

Personuppgifter

Vi kommer att spara personuppgifter lämnade i samband med köp av tillgång till innehåll i Studora för att kunna fullgöra avtalet med dig, dvs leverera tillgång till valt material samt att möjliggöra lagring av eget material. Personuppgifterna kommer att sparas så länge kontot är aktivt och 48 månader därefter.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finner du på sidan GDPR och personuppgifter.

Cookies

Mer information om hur vi lagrar och hanterar cookies finner du på sidan Cookies.